Središče ob Dravi

Popotnik, ki pride v Središče ob Dravi, takoj začuti,  da se tu začne drugačen svet. Saj je res, da še gledamo obronke vinorodnih goric, a reka Drava, s svojo staro in novo strugo in odprt svet, ki  diši po  panonski ravnini, dajejo čutiti, da vstopa v drugo zgodbo. Tudi ljudje so tukaj malce drugačni, so zelo ponosni, družabni, tudi zelo podjetni, v hecu pa včasih namignemo, da so  »sami zose«. Našteto potrjujejo številna prosvetna, športna in narodnobuditeljska društva, ustanovljena že koncem 19. stoletja. Spoznamo jih lahko ob ogledu krajevne muzejske zbirke.

Kot obmejno področje, ki je skozi zgodovino pretrpelo marsikateri plenilski pohod vojska in narodov, predstavlja pravo križišče in trk kultur, zato je toliko bolj imenitno, kako se je ohranila tako poselitev, kot tudi Slovenstvo. Po razpadu Rimskega cesarstva so se na območju Središča ob Dravi menjavala številna ljudstva. Najprej so dediščino Hunske države po Atilovi smrti prevzeli Goti, leta 526 so ga zasedli Langobardi (germansko ljudstvo iz severne Evrope), ki so premagali tukaj nastanjene Herule  (vzhodnogermansko ljudstvo).  Langobardi so kasneje svoje zemljo prepustili Avarom. Predvideva se, da je naselbina Slovanov v Središču ob Dravi nastala v 6. stoletju.

Zgodovina poseljevanja na tem kraju sega daleč do neolitika, kar pričajo najdbe kamnitega orodja. Sedanje naselje  - trg je nastalo iz cerkvenega središča, fevdalne postojanke in obcestne naselbine. Za leto 1255 je za to območje izpričana pomembna utrdba na meji z Ogrsko, vendar je o njej malo znanega in se že od turških vpadov omenja kot razvalina. Že leta 1293 je kraj prejel trške pravice.

Jedro Središča je lično urejen lijakasti trg, ob njem pa stoji cerkev Sv. Duha, ki se prvič omenja v 16. stol. Cerkev je lep primer poznogotske podeželske arhitekture, sedanje gručasto osrednje naselje pa  je bilo v zadnjih letih prenovljeno in posodobljeno.

Največji turistični in siceršnji  dragulj kraja je reka Drava, z vsem kar nudi – čudovito  območje krajinskega parka, ki se nahaja na območju 2 kilometra širokega poplavnega loka. Ta predstavlja izjemno krajinsko podobo, tako v Sloveniji kot v Evropi. V tem področju je edino pribežališče najbolj ogrožene vrste sesalca pri nas – hrčka. Čolnarje, poležavanje ob vodi, kopanje na otoku sredi reke,  ribolov, jahanje ali kolesarjenje…skratka tukaj je raj za vse, ki jim je všeč voda, vonj po njej in rahlo mistično okolje  reke Drave.

Nič manj pa ne pritegnejo tradicionalne kulinarične dobrote, med katerimi je nepogrešljivo bučno olje. Buče ali »tikve« vabijo v Središče ob Dravi skozi vse leto, posebej pa v septembru, ko se v okviru »praznika buč« zvrstijo predstavitev proizvodnje bučnega olja, razstava buč, pestra kulinarična razstava, degustacije številnih jedi iz buč, bučnih semen, bučnega oplodja in bučnega olja, tekmovanje v kuhanju bučnega golaža in različnih spretnostnih igrah. Tako veselo pa je v Središču tudi ob pustu in še večkrat skozi leto!

Središče pa organizira tudi različne druge prireditve – doživeli boste prave galopske dirke, pravo dirko starodobnih dirkalnih avtomobilov in še marsikaj.