Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi je vpeta med gričevnate Slovenske Gorice na severu in reko Dravo na jugu. Občina na jugu in vzhodu meji na Hrvaško.

 Vinorodno območje je povezano z vinsko cesto Jeruzalem, ki obiskovalcem ponuja prijetna doživetja ob kulinariki in vrhunskih vinih tega vinorodnega okoliša ter rekreacijo v naravnem okolju. Turistično ponudbo občine dopolnjuje bogata kulturna dediščina, utrip kraja pa številne prireditve, med katerimi je najbolj znana Praznik buč, saj imamo v kraju eno izmed največjih oljarn v Sloveniji.

 Arheološke najdbe so odkrile prazgodovinsko naselbino iz mlajše kamene dobe, rimske novce in ostanke stavb s sledovi prejšnjih in zgodnjih slovanskih naselitev. V srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpnega gradu, ki so ga Turki kasneje ob svojih vpadih porušili. Grad na gradišču je imel pravokotno zasnovo, obdano s širokim jarkom, ki ga je na notranji strani spremljalo obzidje, na zunanjem pa nasip.

 Imamo lepo urejeno trško jedro, kjer si lahko odpočije marsikateri kolesar in pohodnik na svojih bodisi številnih kolesarski ali pohodnih poteh.

 Krajinski park Središče ob Dravi vabi v neokrnjeni rastlinski in živalski svet. Reka Drava s svojimi rokavi pa ponuja celo kopanje v čisti vodi.

 

Občina Središče ob Dravi šteje 1950 prebivalcev in meri 31 km2.